Preview Mode Links will not work in preview mode

Carl Stanley Podcast


Nov 1, 2022

Kom på min turné om ni vill: http://carlstanley.se

Då har jag avsnittat mig igen. Jag pratar om en dag och om ett pris och om två farbröder jag sett. Så är det med det. 

PoK