Preview Mode Links will not work in preview mode

Carl Stanley Podcast


May 10, 2022

Ett lite annorlunda avsnitt. Försöker mig på att plinka gitarr och prata samtidigt, uppenbarligen är min förmåga kraftigt begränsad så jag blir antagligen utredd för grav svagbegåvning inom det närmaste. Men tills dess tuffar vi på. Kyss och KRam!