Preview Mode Links will not work in preview mode

Carl Stanley Podcast


Sep 19, 2019

Idag berättar jag om att jag eventuellt sårat Joe Labero, lite parlamentet, lite journalister, lite allmänt flabbande. Tack för att du lyssnar /Carl

standupbiljetter: http://carlstanley.se

insta: carlstanleyy